ΠΡΟΪΟΝΤΑ  >>  GE LIGHTING
Βασικές Κατηγορίες Λαμπτήρων "SHOWBIZ"

PAR 

Αλογόνου ενός άκρου 

Αλογόνου δύο άκρων 

Για ειδικές συσκευές προβολείς (projectors) 

Αλογόνου ενός άκρου Tungsten 

Αλογόνου Δύο Άκρων 

Σειρά Multi-Mirror Quartzline 

Σειρά Quartzline με βάση G7.9 MR14 

Εκκένωσης Αερίων 

Κεραμικού καυστήρα CMH 

CSR UVC 

CSS 

CSI (Compact Source Iodide)/CID (Compact Iodide Daylight) 

Cinema