ΠΡΟΪΟΝΤΑ  >>  GE LIGHTING
Βασικές Κατηγορίες Λαμπτήρων "ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ"

StarcoatTM T5 

T5 Miniature 

Τ5 Specfill για φωτισμό ασφαλείας 

T5 Blacklight blue 

T8 Polylux XLr 

Φθορισμού Τ8 Standard 

Φθορισμού Τ8 Cov-R-Guard με εξωτερικό προστατευτικό κάλυμμα 

Φθορισμού T8 για ειδικές χρήσεις 

Φθορισμού T12 Polylux 

Φθορισμού T12 Polylux ταχείας έναυσης 

Φθορισμού T12 Standard Halophosphate 

Φθορισμού Τ12 Blacklight Blue 

Φθορισμού Τ12 Υψηλής και Πολύ Υψηλής Aπόδοσης (ΗΟ & VHO) 

Φθορισμού Τ12 Σειρά Slimline 

Φθορισμού Τ17 Σειρά Power Groove ταχείας έναυσης 

Φθορισμού κυκλικοί Σειρά Circline 

Φθορισμού Σειρά Mod-U-Line 

Στάρτερς για λαμπτήρες φθορισμού