ΠΡΟΪΟΝΤΑ  >>  GE LIGHTING
Βασικές Κατηγορίες Λαμπτήρων "ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ"

Κεραμικού καυστήρα Σειρά ConstantColor 

Μεταλλικών Αλογονιδίων Σειρά Arcstream 

Μεταλλικών Αλογονιδίων Σειρά Kolorarc 

Μικτού Φωτισμού Σειρά Multi-Vapor 

Μικτού Φωτισμού Σειρά Multi-Vapor Υψηλής Απόδοσης (High Output) 

Μεταλλικών Αλογονιδίων Σειρά Sportlight 

Υψηλής Πίεσης Νατρίου Σειρά Lucalox 

Υψηλής Πίεσης Νατρίου Σειρά Lucalox XO (Extra Output) 

Χαμηλής Πίεσης Νατρίου 

Υδραργύρου